Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

“Scopul proiectului de lege este acela de a oferi o protecţie specială persoanelor care beneficiază de o locuinţă, în sensul că este informată în legătură cu performanţa energetică a clădirii pe care doreşte să o cumpere sau să o închirieze. Costul eliberării unui certificate energetic este estimate între 250 şi 600 de lei, în funcţie de suprafaţa clădirii sau apartamentului”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Potrivit proiectului de lege, se va introduce obligativitatea prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-cumpărarea sau închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente (precum apartamentele din blocurile de locuinţe), precum şi prezentarea acestuia la recepţia de terminare a lucrărilor, în cazul clădirilor noi.

De asemenea, se va introduce obligativitatea afişării certificatelor de performanţă energetică la clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, cu o suprafaţă utilă de peste 500 mp. Începând cu 9 iulie 2015, va fi obligatorie afişarea certificatului de performanţă energetică pentru clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau pentru instituţiile care prestează servicii publice cu o suprafaţă utilă de peste 250 mp.

Alte elemente de noutate prevăzute de proiectul de lege adoptat de Guvern se referă la:
 Obligativitatea analizării introducerii sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente;
 Obligativitatea investitorilor şi proiectanţilor de a lua toate măsurile ca, începând cu 31 decembrie 2020, consumul de energie al clădirilor să fie aproape egal cu zero;
 Realizarea băncilor de date specifice eficienţei energetice în clădiri, în vederea fundamentării planurilor naţionale de economisire a energiei şi de reducere a dioxidului de carbon, de utilizare a surselor alternative de energie, etc.;
 Instituirea, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a controlului certificatelor de performanţă energetică, a rapoartelor de audit energetic şi a rapoartelor de inspecţie ale sistemului de încălzire şi/sau climatizare;
 Stabilirea faptelor care sunt considerate contravenţii şi modalitatea de sancţionare a acestora.
Pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, în conformitate cu prevederile art. 10 din Directiva 2010/31/UE, prin actul normativ se instituie posibilitatea iniţierii unor programe de sprijin financiar, în principal prin:
a) utilizarea fondurilor structurale sau a fondurilor din pragrame-cadru la care se poate recurge;
b) eficientizarea utilizării fondurilor de la Banca Europeană de Investiţii şi de la alte instituţii financiare publice;
c) coordonarea mai bună a utilizării fondurilor Uniunii Europene cu cele naţionale, precum şi din alte forme de sprijin, în vederea stimulării investiţiilor în eficienţa energetică.

Proiectul de act normativ adoptat astăzi transpune în legislaţia naţională Directiva 2010/31/UE, obligaţie pe care o au toate statele membre până la 9 iulie 2012. Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut şi aprobat în procedură de urgenţă şi va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Informaţii de background:
În vederea elaborării certificatelor de performanţă energetică a clădirilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate competentă, a organizat atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, până în prezent fiind atestaţi peste 1.300 de specialişti.
De asemenea, Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente acesteia, au fost notificate Comisiei Europene.

sursa : www.gov.ro – comunicat de presa din 18.04.2012

CONTACT

Leave a Reply

%d bloggers like this: