Instalatiile de canalizare interioara vor fi supuse la urmatoarele incercari:
– Incercarea la etanseitate;
– Incercarea de functionare.

Incercarea de etanseitate se va face controland traseele conductelor si punctelor de imbinare.

Punctele de imbinare ce se inchid cu elemente de mascare vor fi incercate pe parcursul lucrarii, inainte de inchiderea lor, incheiandu-se procese verbale pentru lucrari ascunse.

In timpul incercarii de etanseitate instalatia de canalizare menajera se umple cu apa pana la nivelul de refulare prin obiectele sanitare sau sifoanele de pardoseala de la primul nivel.

Incercarea de functionare se va face prin punerea in functiune a obiectelor sanitare in masura sa realizeze debitul de calcul al intalatiei, obiecte ce vor fi desemnate ce catre proiectant.

Cu prilejul incercarii de functionare se vor controla si pantele, piesele de curatire, sustinerile, etc.

Documente incheiate la receptie

Verificarile de calitate la receptia preliminara vor fi efectuate de catre comisia de receptie numita in acest scop, care va lucra in conformitate cu “Regulamentul de efectuare a receptiei obiectelor de investitii”.

La receptia preliminara a instalatiilor sanitare, se vor efectua urmatoarele verificari:

– verificarea calitatii obiectelor sanitare si a materialelor utilizate;

– verificarea corespondentei lucrarilor cu prevederile din proiect, standarde si alte prescriptii oficiale;

– verificarea conditiilor de rezistenta, etanseitate si de functionare a instalatiilor;

– verificarea calitatii si aspectului lucrarilor.

Aceste verificari se vor efectua scriptic si direct.

Verificarea corespondentei lucarilor din proiecte si prescriptii de proiectare, cu lucrarile executate, se va face pe baza examinarii proceselor verbale de verificare a lucrarilor pe faze (inclusiv a lucrarilor ascunse) si prin constatari la fata locului prin sondaj.

Verificarea conditiilor de rezistenta, etanseitate si de functionare a instalatiilor se va face scriptic prin constatarea existentei proceselor verbale de efectuare a incercarilor pe coloane, portiuni sau tronsoane ale instalatiei, precum si a procesului verbal de verificare a instalatiei in ansamblu, incheiat cu delegatul beneficiarului (dirigenlelui de santier).

Comisia va face si o verificare directa a instalatiilor sanitare in ansamblu. Verificarea se va face la un numar de 5-10% din numarul consumatorilor, prin constatarea debitelor de apa si a temperaturilor prevazute in proiect, iar la instalatiile de canalizare, a scurgerii normale de la obiectele sanitare.

Leave a Reply

%d bloggers like this: