Propunere  de actiuni facuta de Ordinul Arhitectilor din Romania ce ar trebui intreprinse de Guvernul Romaniei pana in anul 2015 pentru politica pentru Arhitectura a Romaniei :

1. Modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice de proiectare în arhitectură şi urbanism în favoarea selecţiei pe baza criteriilor de calitate.
2. Modificarea legii de exercitare a profesiei de arhitect în sensul creşterii responsabilităţii profesionale, a conduitei etice şi a caracterului necomercial al serviciilor de proiectare în acord cu politica liberală a profesiei de arhitect.
3. Promovarea standardelor de calitate în producerea arhitecturii pentru a servi necesităţile consumatorului şi ale societăţii.
4. Adaptarea legislaţiei la normele europene de edificare ecologică.
5. Inventarierea exemplelor de bună practică din domeniul proiectelor publice.
6. Sprijinirea constituirii eticii mediului natural şi construit şi a doctrinei şi practicii dreptului urban în România.
7. Generarea de proiecte-model, şi aplicarea proiectului urban pentru dezvoltarea localităţilor.
8. Adaptarea proiectelor destinate locuirii la cerinţele actuale, precum cele ale mobilităţii, sărăciei extreme, reglementări privind gestiunea proprietăţii colective, locuirea socială etc.
9. Actualizarea la standarde europene a cerinţelor pentru materiale şi tehnici de construire.
10. Dezvoltarea de metode de calcul al costurilor mediului construit pe toată durata de existenţă.
11. Evidenţa la zi, completarea listelor şi publicarea bazelor de date ale monumentelor şi siturilor istorice, zonelor protejate şi peisajului cultural, inclusiv a monumentelor de arhitectură modernă şi contemporană.
12. Pregătirea unui regim de protecţie unitar a mediului natural şi contruit în vederea consolidării peisajelor culturale.
13. Promovarea reconversiilor funcţionale în cazul clădirilor protejate, inclusiv a siturilor industriale abandonate care au valoare istorică.
14. Politici fiscale de stimulare şi de subvenţionare a regenerării patrimoniului construit şi urbanistic.
15. Introducerea elementelor de limbaj formal-spaţial şi de istorie a arhitecturii în programele de învăţământ preşcolar şi şcolar.
16. Sprijinirea programelor de învăţământ ale universităţilor de profil, ca resursă pentru realizarea politicilor în arhitectură şi urbanism.
17. Sprijinirea sistemului de stagiu şi a pregătirii continue a arhitecţilor, urbaniştilor şi peisagiştilor, în cooperare cu universităţile şi organizaţiile profesionale.
18. Realizarea de ghiduri şi publicaţii având ca subiecte politicile şi calitatea în arhitectură şi urbanism.
19. Reprezentarea echilibrată pe întreg teritoriul României a funcţiei arhitectului şef de municipiu, oraş, judeţ şi întărirea rolului său de promotor şi garant al calităţii actului de arhitectură şi urbanism.
20. Înfiinţarea instituţiei Arhitectului-şef al Guvernului, a unui Consiliu al Consilierilor Guvernamentali şi a unui Birou Guvernamental pentru Politici în Arhitectură, cu rol de consiliere şi coordonare a politicii pentru arhitectură, de promovare a practicii culturale, de atribuire a contractelor, de stimulare a educaţiei etc.
21. Asumarea de către Guvern, în colaborare cu organizaţiile profesionale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme interesate, a înfiinţării Centrului pentru cultură urbană, rurală şi peisaj cultural.

Intregul proiect privind Politica pentru Arhitectura a Romaniei aici .

Leave a Reply

%d bloggers like this: