In perioada 14-16 iunie 2010, la Palatul Parlamentului va avea loc a 12-a editie a Expozitiei Internationale in domeniul alimentarii cu apa, canalizarii si epurarii apelor uzate, EXPOAPA 2010.

Site-ul oficial al eventimentului :

http://www.araexpoapa.ro

Avem placerea sa aducem in atentia dvs. manifestarile EXPOAPA 2010, ce se vor desfasura in perioada 14-16 Iunie 2010 la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Aceste manifestari reunesc o serie de seminarii, mese rotunde si dezbateri legate de sectorul apei si provocarile U.E. cu cea mai importanta expozitie specializata in domeniul alimentarii cu apa, canalizarii si epurarii apelor uzate. De aceea, acest FORUM ROMANESC AL APEI se va desfasura sub titulatura : “Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in comunitati rurale”.

România s-a angajat sa îndeplineasca toate cerintele comunitare specifice, dar a solicitat si a obtinut perioade de tranzitie în 4 domenii prioritare, printre care si gospodarirea apei.

Ca urmare a negocierilor pentru capitolul 22 – Mediu, au rezultat pentru România o serie de angajamente ce implica investitii considerabile în sectorul de apa si apa uzata, în decursul unor perioade de tranzitie relativ scurte.

Astfel, în perspectiva atragerii fondurilor europene pentru investitiile în sectorul de apa potabila/apa uzata, un aspect deosebit de important consta în pregatirea unui portofoliu de proiecte de calitate, prin care sa se asigure utilizarea integrala a resurselor financiare care vor fi disponibile prin intermediul Fondurilor Structurale si de Coeziune.

Activitatea de pregatire a proiectelor în vederea accesarii fondurilor structurale si de coeziune a demarat înca din anul 2004, cunoscut fiind ca pregatirea proiectelor de infrastructura necesita timp indelungat. În acest context, MMP a sprijinit autoritatile locale prin atragerea surselor de finantare pentru pregatirea proiectelor, din fonduri europene si împrumuturi. Astfel, un numar de 40 de proiecte majore pentru modernizarea infrastructurii de apa/apa uzata, ce vizeaza investitii de aproximativ 3,5 miliarde Euro, se afla în stadii diferite de elaborare.

Având în vedere volumul ridicat de investitii necesar pentru conformarea cu normele europene pâna la sfârsitul perioadei de tranzitie (19 miliarde Euro, pentru sectorul de apa), devine esential rolul si aportul operatorilor la îndeplinirea angajamentelor din Capitolul “Mediu”.

Expozitia specializata EXPOAPA 2010 acopera urmatoarele domenii:

 • Producerea, tratarea si epurarea apei
 • Distributia apei si colectarea apelor reziduale
 • Proiectarea si executia de sisteme de alimentare cu apa / canalizare / epurare
 • Consultanta pentru pregatirea de proiecte in domeniul apei
 • Armaturi, echipamente de pompare, fitinguri
 • Protejarea surselor de apa (de suprafata, subterane) si a solurilor
 • Echipamente industriale
 • Echipamente pentru excavare
 • Cercetare si dezvoltare
 • Tehnologii de informare si comunicare
 • Siguranta Sistemelor de Alimentare cu Apa si Canalizare
 • Managementul Riscului in utilizarea resurselor de apa
 • Planurile de investitii necesare conformarii la standardele U.E.
 • Stadiul implementarii proiectelor finantate din fondurile de preaderare (ISPA, SAMTID, SAPARD)
 • Proiectele in curs de pregatire pentru Fondul de Coeziune

Speram ca expozitia specializata EXPOAPA 2010 sa fie un eveniment important al activitatii dvs de marketing din acest an si suntem convinsi ca toate eforturile pe care echipa de organizare le face alaturi de participarea activa a tuturor actorilor cheie din sector vor conduce la reusita acestor manifestari.

Leave a Reply

%d bloggers like this: