Comunicat de presa publicat astazi 4 ianuarie de MDRT (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului) legat de introducerea obligativitatii Auditului Energetic si Certificatului de Performanta Energetica din luna martie a acestui an.

comunicat de presa [04-02-2010]

Certificatul energetic al clãdirilor – instrument de informare util pentru cetãteni

Miercuri, 3 februarie a.c., reprezentantii MDRT s-au întâlnit cu reprezentantii Uniunii Nationale a Notarilor Publici, Asociatiei Nationale a Agentiilor Imobiliare, Asociatiei Auditorilor Energetici, Ligii Asociatiilor de Proprietari HABITAT, Asociatiei Inginerilor de Instalatii din România si profesori ai Facultãtii de Instalatii din Bucuresti, pe tema introducerii certificatelor energetice pentru clãdiri.
Cu acest prilej s-a discutat despre reintroducerea obligativitãtii existentei certificatului energetic în tranzactiile imobiliare, în contextul introducerii pe agenda Guvernului a Ordonantei de urgentã de amendare a prevederilor referitoare la acest aspect, din OUG 114/2009 (art. XV). Cei prezenti au subliniat faptul cã este nevoie de actiuni coordonate, astfel încât punerea în aplicare a Legii 372/2005 sã se desfãsoare în conditii optime.
În acest sens, în perioada urmãtoare se va accelera procesul de atestare tehnico-profesionalã a auditorilor energetici si vor fi omologate câteva programe de calcul utile auditorilor energetici; totodatã, centrele universitare care organizeazã cursuri pentru viitorii auditori, vor organiza si cursuri de initiere în folosirea acestor programe. Uniunea Notarilor Publici va face o serie de propuneri pentru normele de aplicare a legii, astfel încât sã fie eliminate orice neajunsuri în momentul tranzactionãrii clãdirilor.
Toti participantii au convenit pentru instituirea unui parteneriat, astfel încât publicul larg si structurile profesionale sã fie cât mai bine informate asupra procedurilor de obtinere a certificatului si asupra importantei acestuia.
Prin certificatul energetic, potentialul cumpãrãtor sau chirias este informat asupra performantei energetice a apartamentului, exprimatã, în principal, prin:

 • consumul total anual specific de energie, exprimat în kWh/mp arie utilã, respectiv prin consumul de cãldurã anual specific pentru încãlzire, apã caldã de consum si iluminat;
 • eficienta energeticã a apartamentului, prin încadrarea acestuia într-o clasã energeticã (de la clasa A-eficientã energeticã ridicatã, la clasa G-eficientã energeticã scãzutã), functie de consumul total anual specific de energie.
   De asemenea, certificatul contine o serie de recomandãri pentru îmbunãtãtirea calitãtii locuintei, din punctul de vedere al consumurilor energetice. Majoritatea clãdirilor vechi din România sunt încadrate în clasele energetice C si D având consumuri specifice anuale pentru încãlzire, apã caldã de consum si iluminat peste 200 kWh/m2an. În acest context, este de mentionat cã tinta consumului anual specific de energie pentru încãlzire este de sub 100 kWh/m2an si a fost stabilitã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 18/2009.
   Certificatul este valabil 10 ani de la data emiterii si se elaboreazã de cãtre auditori energetici pentru clãdiri, persoane fizice atestate. Lista auditorilor energetici atestati este disponibilã pe site-ul ministerului

www.mdrt.ro

   , sectiunea Constructii/Atestãri tehnico-profesionale.
  În situatia în care, Guvernul aprobã Ordonanta propusã de MDRT, certificatul energetic pentru clãdiri va redeveni obligatoriu din luna martie 2010.

INFORMATII

CONTACT

Leave a Reply

%d bloggers like this: