Cartea Tehnica a cladirii trebuie sa contina urmatoarele capitole :

1. Fisa de date sintetice.

2. Capitolul A: Documentatia privind proiectarea.

3. Capitolul B: Documentatia privind executia.

4. Capitolul C: Documentatia privind receptia.

5. Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp.

6. Jurnalul evenimentelor:
Capitolul A *) Documentatia privind proiectarea.
Capitolul B *) Documentatia privind executia.
Capitolul C *) Documentatia privind receptia.
Capitolul D *) Documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.

*) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.

 

In ceea ce priveste Instalatiile cartea tehnica trebuie sa contina :

I. In capitolul 1. la subcapitolele:

– 1.4.a.denumirea si adresa subproiectantului/subproiectantilor  de instalatii.

– 1.4.c.numele si prenumele proiectantilor de instalatii denumirea si sediul unitatilor de care apartin.

– 1.5.Verificatorul/Verificatorii de instalatii (nume, prenume, numar certificat de atestare).

– 1.6.a.Executantul de Instalatii – denumire sediu sau adresa firmei executante.

– 1.6.b.Numele si prenumele sefului de santier.

– 1.6.c.Numele si prenumele consucatorului direct al lucrarilor.

– 1.7.Toate modificarile modificarile suvenite la capitolele 1.1-1.5. incursul lucrarilor.

– 1.8.Expertii Tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei (nume, prenume, numar certificat de atestare).

II. Capitolul 2.A. – Documentatia privind proiectarea – va cuprinde urmatoarele:

avize de specialitate care au stat la baza intocmirii proiectului de intalatii;

planurile si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei);

breviarele de calcul pe specialitati;

indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;

caietele de sarcini privind executia lucrarilor.

III. Capitolul 3.B. – Documentatia privind executia – va cuprinde urmatoarele:

autorizatia de executare a constructiei;

dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale;

procesele-verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile.

IV. Capitolul 4.C. – Documentatia privind receptia – va cuprinde urmatoarele:

procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor si cel final), precum si alte acte anexate acestora.

V. Capitolul 5.D. – Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp – va cuprinde urmatoarele:

instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei pentru toate echipamentele de instalatii

proiectele de baza carora s-au efectuat modificari fata de proiectele initiale;

procesul-verbal de predare-primire a instalatiilor de masurare si contorizare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar, daca este cazul;

Regulametul complet pentru intocmirea si continutul cartii tehnice a unei cladiri este reglementat prin :

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – Monitorul Oficial nr. 193 din 07/28/1994.

CONTACT

SERVICII

Leave a Reply

%d bloggers like this: